Strona główna Dzisiaj jest: 17-1-2021, godzina 16:54:44

Organizacja

To jest początek poradnika do Sandboxa, pierwsza część jest darmowa i ma pokazać ogólną estetykę i wykonanie reszty poradnika.
Organizacja pracy w Sandbox
 
FUNKCJE I MENU
 
Aby posługiwać się edytorem map FarCry Sandbox, potrzeba znać podstawowe profile menu oraz funkcje przycisków. Przedstawię więc w częściach i opiszę podstawowe rzeczy odnośnie tworzenia map.
 
Zacznijmy od włączenia edytora. Ikonę Sandbox lub Edytor powinieneś mieć w Start>Wszyskie programy>Kolekcja Klasyki>FarCry, jeśli jednak tak nie jest będzie ona w #:\Program Files\Kolekcja Klasyki\FarCry\Bin32\.
 
Po właczeniu edytora załaduje się on w kilkanaście sekund, do minuty.  
 
Aby utworzyć katalog i plik mapy .cry trzeba wejść w File>New
Po czym pojawi się okno z wstępnymi właściwościami mapy czyli nazwa mapy i rozmiar.
Rozmiaru nie zalecam ani powiększać ani pomniejszać jeżeli nie masz dużych planów na mapę. Na początek rozmiar 2048x2048 z mierzeniem metra razy 2 wystarczy ci w zupełności.
 Klikając OK mapa zostanie utworzona. Jednakże potrzeba wygenerować tekstury aby edytor swobodnie działał, zrób to wchodzac w File>Generate Surface Textures.
Jak zrobić teren dowiesz się w części Tworzenie Terenu i Teksturowanie.
 
Podstawowe funkcje przemieszczania, obracania i zaznaczania obiektów:
 
 Zaczynamy od lewej.
 
Strzałka - zaznacza obiekty.
Krzyżyk - przesuwa obiekty.
Obrotnik - obraca obiekty względem wybranej, zaznaczonej osi (domyślnie oś Z).
Zmiennik - Zmienia wielkość obiektu.
 
Uwaga! Zwiększając wielkość obiektu może dojść do sytuacji (a nawet musi) że przez obiekt będzie można przechodzić, będzie bez warswy odpowiedzialnej za jego granice. 
 
 
Osie służą do przesówania obiektu w poziomie za co są odpowiedzialne osie X i Y i w pionie za co jest odpowiedzialna oś Z. 
 
 
 
Pierwsza pozycja od lewej to narzędzie do układania obiektów dokładnie na terenie.
Druga pozycja od lewej to narzędzie do układania obiektów na terenie oraz na innym obiekcie.
 
Ostatnia pozycja od lewej pozwala na wybraniewielkości kwadratu siatki mapy, im kwadrat siatki mapy mniejszy tym obiekty są w mniejszej odległości od siebie, im większy tym większe odległości występują.  
 
 
 
Przycisi Undo i Redro czyli Cofnij i Wróć pozwalają cofnąć lub wrócić ostatnie działania na mapie.